Saturday, August 26, 2006

സ്വയാശ്രയ വിധി ഒരവലോകനം

സ്വയാശ്രയം ഇനി എന്ത്‌ എന്ന പേരില്‍ ഞാന്‍ ഇന്നലെ എഴുതിയ ബ്ലോഗിനേക്കുറിച്ച്‌ കുടിയനും കൂമാനും എഴുതിയ കമ്മന്റുകളില്‍ നിന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായത്‌ നാം എല്ലം സുപ്രിം കോടതി വിധി തെറ്റായി മനസ്സിലക്കീ എന്നാണ്‌. അതിനാല്‍ ഞാന്‍ കുറച്ചു കൂടി വ്യക്തമായി ഈ വിധിയേക്കുറിച്ചു പഠിക്കുകയുണ്ടായി. എനിക്കു മനസ്സിലയ കര്യങ്ങള്‍ ഇവയാണ്‌

സുപ്രിം കോടതി വിധി പൂര്‍ണ്ണമായും സര്‍ക്കരിനെതിരാണ്‌


 1. 50% സര്‍ക്കാര്‍ സീറ്റില്‍ പുതിയ സ്വയാശ്രയ നിയമമനുസ്സരിച്ചായിരുന്നു എങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഫീസ്‌ ആയിരുന്നു എങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ അത്‌ K.T തോമസ്‌ ഫീസ്‌ ആണ്‌. (1.14 ലക്ഷം മെഡിക്കല്‍, 30000+ എഞ്ചിനിയറിങ്‌). സര്‍ക്കാര്‍ സീറ്റില്‍ കയറുന്ന എത്ര പേര്‍ക്ക്‌ ഇതു നല്‍കാന്‍ കഴിയും എന്നത്‌ കണ്ടറിയണം.

 2. 50 : 50 എന്ന പ്രവേശനത്തില്‍ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വെറും 20% സീറ്റിലെ ക്രമക്കേടിനെക്കുറിച്ചു മാത്രമേ മുഹമ്മദ്‌ കമ്മിറ്റിക്ക്‌ അന്വെഷിക്കാന്‍ പറ്റൂ. അതു തന്നേ പരാതിപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടേ പരാതി മാത്രം. ഏതാണ്ട്‌ 10 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മാത്രമേ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ.

 3. സര്‍ക്കാര്‍ ഈ വര്‍ഷം സ്വയാശ്രയ നിയമം നടപ്പിലാക്കതിരിക്കുകയും മാനേജ്‌മന്റ്‌ പരീക്ഷയേക്കുറിച്ച്‌ മുഹമ്മദ്‌ കമ്മിറ്റി വഴി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കില്‍ 50% സീറ്റിലെ ക്രമക്കേടു കണ്ടു പിടിക്കുകയും സ്വയാശ്രയ കേസിന്റെ വാദം നടക്കുമ്പോള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യാമയിരുന്നു.
 4. പുതിയ സ്വയാശ്രയ നിയമത്തില്‍ 30 % സീറ്റ്‌ (NRI + പ്രിവിലെജ്‌ ) മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആയീ കോടതി കണക്കാക്കുകയും. അതില്‍ അന്വേഷണം വിലക്കുകയും ചെയ്തത്‌ സ്വയാശ്രയ നിയമം നിലവില്‍ ഉള്ളതു കൊണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വടികൊടുത്ത്‌ അടി വാങ്ങി.
 5. Bed കോളേജില്‍ 50 ശതമാനം സര്‍ക്കാര്‍ ഫീസ്‌ മാത്രമായിരുന്നു വാങ്ങിയിരുന്നത്‌. അതിനേയും സ്വയാശ്രയ നിയമത്തിന്റെ കീഴില്‍ കൊണ്ടു വരുകയും അവര്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ 100% സീറ്റിലും മാനേജ്‌മന്റ്‌ ഫീസ്‌ വാങ്ങാന്‍ ഇട നല്‍കി.


ഇതെല്ലാം LDF സര്‍ക്കാരിന്റെ വീഴ്ച്ച്‌
ഇനി UDF സര്‍ക്കാരിന്റെ വീഴ്ച്ചകള്‍ പരിശോധിക്കാം.

 1. 93 ഭരണഘടാനാ ഭേദഗതി പരിഗണിച്ച്‌ എല്ല സര്‍ക്കാരുകളും സ്വയാശ്രയ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലേ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എല്ലാം പുതിയ നിയമമുണ്ടാക്കുകയോ മാനെജ്മെന്റുമായി സമവായം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്തു. എന്നാല്‍ UDF സര്‍ക്കാര്‍ അതിന്‌ ശ്രമിച്ചില്ല.
 2. മാനെജ്മെന്റുകളുടേ പരീക്ഷയേക്കുറിച്ച്‌ കഴിഞ്ഞ 2 വര്‍ഷവും ഒരു അന്വേഷണമോ ആരോപണമോ സര്‍ക്കാര്‍ ഭഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ലാ. അതു തന്നേയാണ്‌ മാനേജ്‌മന്റ്‌ സുപ്രിം കോടതിയില്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്‌. സുപ്രിം കോടതി അത്‌ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
 3. മാനേജ്മെന്റുകളുടെ പരീക്ഷകള്‍ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള K.T തോമസ്‌ കമ്മിറ്റിയുടേ അധികാരം എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്തു.


ഇനി ഈ വ്യവഹാരങ്ങള്‍ കൊണ്ടുണ്ടായ ചില ഗുണങ്ങല്‍ക്കൂടി നോക്കാം


 1. സര്‍ക്കാരിന്‌ കിട്ടുന്ന നിയമ ഉപദേശങ്ങളുടേ കാര്യഷമതയേക്കുറിച്ച്‌ പൊതു സമൂഹത്തിന്‌ ഒരു അവബോധം ലഭിച്ചു
 2. എന്തൊക്കേയായലും മാനേജ്മെന്റു പരീക്ഷകള്‍ സുതാര്യമായിരുന്നില്ലാ എന്ന് പൊതു സമൂഹത്തിന്‌ മനസ്സിലായി
 3. മാനേജ്മെന്റുകള്‍ ചന്ദ്രികയിലും ദീപികയിലും മാത്രം പരസ്യം ചെയ്‌തിട്ടുള്ളൂ എന്ന വസ്തുത തന്നേ കോഴ കോടുക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവരെ മാത്രമേ അവര്‍ പരിഗണിക്കൂ എന്നുറപ്പായി
 4. കൊട്ടിഘോഷിച്ച മാനേജ്‌മന്റ്‌ പരീക്ഷയില്‍ വെറും 500 ല്‍ പരം അപേക്ഷ മാത്രമേ കൊടിത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നത്‌ തന്നേ കോടതി അനുവദിക്കുന്ന ഫീസ്‌ നല്‍കാന്‍ കഴിവുള്ളവര്‍ക്കു പോലും സ്വയാശ്രയ കോളേജില്‍ അപേക്ഷാ ഫോറം പോലും കിട്ടില്ലാ എന്നു വ്യക്തമായി
 5. 50% സര്‍ക്കാര്‍ ഫീസില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളേ പഠിപ്പിക്കാന്‍ MES ഉം ഗോഗുലം ഗോപാലനും സമ്മതിക്കുമ്പോള്‍ 25:75 ല്‍ മാത്രമേ ന്യൂനപക്ഷരും പാവാപ്പെട്ടവര്‍ക്കു വേണ്ടി സ്ഥാപങ്ങള്‍ നടത്തുന്നൂ എന്നു അവകാശപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ മാനേജ്‌മന്റ്‌ സമ്മതിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതും ആ സമുദായത്തിന്റെ തനി നിറം തുറന്നുകാട്ടന്‍ സഹായിച്ചു,


വേറൊരു തരത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ സ്വയാശ്രയത്തിന്റെ പിന്നില്‍ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്‌ എന്ന് ഈ സംഭവ വികസങ്ങള്‍ നമ്മളേ പഠിപ്പിച്ചു.

കൂടുതല്‍ വായനക്ക്‌
സ്വയാശ്രയം 50:50
വിധിക്കു ശേഷവും ആശയക്കുഴപ്പം

6 comments:

കിരണ്‍ തോമസ് said...

സ്വയാശ്രയം ഇനി എന്ത്‌ എന്ന പേരില്‍ ഞാന്‍ ഇന്നലെ എഴുതിയ ബ്ലോഗിനേക്കുറിച്ച്‌ കുടിയനും കൂമാനും എഴുതിയ കമ്മന്റുകളില്‍ നിന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായത്‌ നാം എല്ലം സുപ്രിം കോടതി വിധി തെറ്റായി മനസ്സിലക്കീ എന്നാണ്‌. അതിനാല്‍ ഞാന്‍ കുറച്ചു കൂടി വ്യക്തമായി ഈ വിധിയേക്കുറിച്ചു പഠിക്കുകയുണ്ടായി. എനിക്കു മനസ്സിലയ കര്യങ്ങള്‍ ഇവയാണ്‌

പല്ലി said...

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കു നന്ദി

അനംഗാരി said...

കിരണ്‍, വിധി പൂര്‍ണ്ണമായി എനിക്കിപ്പോഴും അറിയാത്തതു കൊണ്ട് ഒന്നും വിശദമായി പറയാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാന്‍ പറയാം. നമ്മുടെ മതമേലദ്ധ്യക്ഷന്‍‌മാരും, സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് കാണിച്ച നീതികേടിന്റെ ചരിത്രം ഒരു കോളാമ്പി വെച്ച് ജനങ്ങളോട് പറയാന്‍ നമ്മുടെ യൂത്തന്‍‌മാരും, മൂത്തന്‍‌മാരും ഇതുവരെ തയ്യാറായില്ല. ഇതൊക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞ് സര്‍ക്കാര്‍ എന്തിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ടു എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ഇവര്‍ക്കൊന്നും ബാധ്യതയില്ലെ?.ഇല്ലെങ്കില്‍, മൂത്തച്ചനും, കുഞ്ഞച്ചനും കൂടി പാവം നസ്രാണീമാരെ പറഞ്ഞ് വഞ്വിക്കും.തലവരി വാങ്ങി കുംഭ വീര്‍പ്പിക്കും. തലവരി കൊടുത്ത് ഒരുത്തനും പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനം തീരുമാനിക്കട്ടെ.കേരളം നന്നാവുകയില്ല. ആന്റണി എന്ന മനുഷ്യന്‍ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുക തന്നെ. ശുദ്ധന്‍ ദുഷ്ടന്റെ ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രമാണം.

viswaprabha വിശ്വപ്രഭ said...

പരീക്ഷണം

ശാലിനി said...

ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരില്‍ കുറെ അച്ചന്മാര്‍ നടത്തുന്ന ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ, അഴിമതികള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കൂ ക്രിസ്താനികളെ! ആരു പ്രതികരിക്കും. എനിക്ക് പുച്ഛം തോന്നുന്നു ഇവരോട്, ക്രിസ്തു വീണ്ടും ആ‍ാ ചാട്ടവാറുമായി ഒന്നു വന്നിരുന്നുവെങ്കില്‍? ഈ മത മേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരെയെല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ചിറക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍ ! പട്ടുകുപ്പായവും തൊപ്പിയും തങ്കമോതിരവും ഇട്ട് ആടുകളെ മേയ്ക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നവര്‍!!!

കിരണ്‍ തോമസ് said...

മാനേജ്മെന്റുകളേ നിലക്കു നിര്‍ത്തണം എന്ന പൊതു വികാരത്തിനെതിരാണ്‌ ഇപ്പോള്‍ UDF ക്യാമ്പില്‍ നിന്ന് കേള്‍ക്കുന്നത്‌. മാനേജ്മെന്റുമായി സമവായം വേണം എന്ന് ചാണ്ടി മുഹമ്മദ്‌ കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്ന് മാനേജ്മെന്റുകള്‍ക്ക്‌ നീതി ലഭിക്കോമെന്ന് ചെന്നിത്തലക്ക്‌ ഉത്‌കണ്ട. പിന്നെ എന്തു ബലികഴിച്ചും തങ്ങളുടെ തത്‌പര്യം സംരഷിക്കുമെന്ന് മാനെജ്‌മന്റ്‌ അസോഷിയേഷന്‍. 2 അം ഘട്ട സമരവുമായി സഭ. പിന്നേ മാനേജ്മെന്റുകളുടേ MBBS ന്‌ 402 പേര്‍ പരീഷ എഴുതുന്നു. നഴ്സിങ്ങിന്‌ 4000 പേര്‍ എഴുതുന്നൂ. എല്ലാം കേള്‍ക്കാന്‍ നല്ല രസം