Tuesday, September 27, 2011

മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം : ചില ശുഭ സൂചനകള്‍

മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നടത്താമെന്ന നിയമസഭ ചർച്ച അല്പം മുൻപ് സമാപിച്ചു. വിഷയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് ഭരണ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ‌ വളരെ പോസിറ്റീവായ ചർച്ചയാണ്  ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ കണ്ടത് . ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായും മറുപടികൾ‌ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ആണെങ്കിലും നിർണ്ണായക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞതെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയാണ്. ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടുകൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രതിപക്ഷം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചർച്ചയിൽ വിവിധ നേതാക്കൾ‌ പങ്ക് വച്ച കാര്യങ്ങൾ‌ ഇങ്ങനെ

ഉമ്മൻ ചാണ്ടി : മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം പരമാവധി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുക എന്ന തരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം. 50% കേന്ദ്ര സുചിത്വ മിഷനും 25% പഞ്ചായത്തും നൽകുന്ന സാമ്പത്തീക സഹായം മാലിന്യ  സംവിധാനങ്ങൾ‌ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കൻ ലഭ്യമാക്കും. മാലിന്യങ്ങൾ‌ സംസ്ക്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം പരമാവധി ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടെ അത് ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമ നടപടികൾ‌ എടുക്കൂ. സർക്കാർ എല്ലാവരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ: സർക്കാരിന് എല്ലാ സഹായവും പ്രതിപക്ഷം ഉറപ്പുതരുന്നു. മാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തിന് പണം നൽകിയാൽ മാത്രം പോരാ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിത്യമായ നിർദ്ദേശവും ബോധവൽക്കരണവും സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണം

വി.ഡി സതീശൻ: മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റുകളുമായി പഞ്ചായത്തുകളെ പറ്റിക്കാൻ ഒരുപാട് കടലാസ് കമ്പനികൾ‌ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.സർക്കാർ ഇത്തരം കമ്പനികളെ പരിശോധിച്ച്  യഥാർത്ഥമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവയെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ തുടങ്ങി  6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂട്ടിപ്പോകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളേ വിട്ടു കൊടുക്കരുത് ( ഇതിന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സതീശന് പിൻതുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്)

ഷാഫി പറമ്പിൽ : മാലിന്യങ്ങൾ‌ സോർട്ട് ചെയ്ത് നൽകുന്നതിൽ സമൂഹത്തിന് പൊതുവെ താൽപ്പര്യക്കുറവുണ്ട്. ബയോളജിക്കൽ മാലിന്യങ്ങൾ‌  പോലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് സംസ്ക്കരണത്തിന് നൽകുന്നത്. ഇത് മാലിന്യ സംസ്കരണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കുന്നു. ഇതിന് വേണ്ടി ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ‌ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം

എ.കെ. ബാലൻ : മാലിന്യങ്ങൾ‌ സംസ്ക്കരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കൾ‌ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തണം

തോമസ് ഐസക്ക് : മാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തിന്  വാർഡ് തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുകയും നന്നായി നടത്തുന്ന വാർഡുകൾക്ക് ഇൻസെന്റീവ് നൽകുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കണം‌ ( ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ഗ്രാമ സഭകൾ‌ വഴിയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദ്യേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ വാർഡ് തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിർദ്ദേശം പരിഗണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു)

ഹൈബി ഈഡൻ: മാലിന്യ സംസ്ക്കരണത്തിന്  നിലവിൽ വിജയകരമായ മാതൃക ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുന്നെ ഒരു വിദഗ്ത സമിതിയെ നിയമിക്കുമോാ വിദഗ്ത സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പദ്ദ്ഹതി നടപ്പിലാക്കുമോ ( ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിദഗ്ത സമിതി ഉണ്ടയൈരുന്നു എന്നും അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അറിയിച്ചു)

ചന്ദ്രശേഖരൻ: ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ‌ ചേർന്ന് കേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയിൽ മാലിന്യ  സംസ്ക്കരണം നടത്തുന്ന രീതി പരിഗണിക്കുമോ ? ( ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അത് ഓരോ സ്ഥലത്തേയും പ്രായോഗിക രീതിയിൽ ചെയ്യമെന്ന് അറിയിച്ചു)

മാത്യു ടി തോമസും ബെന്നി ബെഹന്നാനും ഫാറ്റുകളിലും വില്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളിലും ഇനി മുതൽ മാലിന്യ  സംസ്ക്കാരണം കർശനമാക്കണമെന്നും അനുമതി നൽകുന്നതിന് മുന്നെ ഇവ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു

എ. അസീസും തോമസ് ഉണ്ണിയാടനും  ഈ വിഷയത്തിലെ വിവിധ വസ്തുതകൾ‌ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശക്തമായ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നും അത് ലംഘിക്കുന്നവർക്ക്  കഠിന ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു

ചർച്ച  അവസാനിക്കുമ്പോൾ‌ നിർദ്ദേശങ്ങൾപ്പറായൻ ഒരുപാട് എം‌.എൽ.എമാർ കൈ പൊക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് മൂലം സ്പിക്കർ ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ചു. വിഷയം ഇന്ന് ക്യാബിനറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ഇത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായം വേണമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

Monday, September 26, 2011

മുഖപ്രസംഗം എഴുതുന്നവർ പണിമുടക്കിലാണ്

പാമോലിൻ കേസിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരെ തുടർ‌ അൻവേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ജസ്റ്റിസ് ഹനീഫ      കേസ് തുടർന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞത് ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് പാമോയില്‍ കേസില്‍ താന്‍ തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. എന്നാല്‍ തനിക്കെതിരെ കുറേനാളുകളായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ചിലര്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായാണ് ജഡ്ജി അറിയിച്ചത്.

അതായത് ജഡ്ജിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ കേസ് തുടർന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിൻതിരിപ്പിച്ചത്. ഇത് കേരളത്തിൽ അത്യപൂർവ്വ സംഭവമാണ്. പണ്ട് സ്വായശ്രക്കേസിൽ  സമാനമായ സംഗതികൾ‌ ഉണ്ടായിരുന്നു. മകൻ പഠിച്ച സ്വാശ്രയ കോളേജിന്റെ കേസ് കേട്ടു എന്ന ആക്ഷേപം SFI ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ‌ ഒരു ജഡ്ജി കേസ് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ സ്വാശ്രയ കേസിൽ കക്ഷിയായ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ  ആതിഥേയത്തം സ്വീകരിച്ചു എന്ന ആക്ഷെപം ജസ്റ്റിസ് ബാലിക്കെതിരെ ഉയർന്നു.പിന്നീടൊരിക്കൽ പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയും എം.വി.ജയരാജനുമൊക്കെ ജഡജിമാർക്കെതിരായി രംഗത്ത് വന്നു.

അന്നൊക്കെ ജഡ്ജിമാരെ വിമർശിക്കുന്നതിനെതിരെ നമ്മുടെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ‌ രംഗത്തുവന്നിരിന്നു. അവർ ഒന്നിലധികം മുഖപ്രസംഗങ്ങളും എഴുതിയിരുന്നു.അതൊക്കെ വായിച്ച് കോടതിയെപ്പറ്റിയും ജഡ്ജിമാരെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ വായനക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആദരവ് നിലനിർത്താൻ എന്തുകൊണ്ടോ ഇപ്പോൾ‌ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇത് പറയാൻ കാരണം ശനിയാഴ്ച പാമോലിൻ കേസിലെ ജഡ്ജി പിൻമാറിയതിനെപ്പറ്റി മുഖ്യാധാര മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഒരു മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ‌ എഴുതിയിട്ടില്ല.പലർക്കും ഞായറാഴ്ച മുഖപ്രസംഗം ഇല്ല. അപ്പോൾ‌ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് മുഖപ്രസംഗം എഴുതേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതുണ്ടായില്ല. എന്തൊക്കെ മുഖപ്രസംഗങ്ങളാണ് ഇന്നലേയും ഇന്നുമായി ഇവർ എഴുതിയതെന്നുകൂടി നോക്കാം

മാതൃഭൂമിയിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി വന്ന മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ‌
പൊറ്റക്കാട്ടുനിന്നുള്ള വെളിച്ചം
മാതൃകയായി വേളൂക്കര
മനോരമക്ക് ഞായറാഴ്ച മുഖപ്രസംഗം ഇല്ല ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗം നോക്കാം
ഐഐടിക്കായി കൈ കോര്‍ക്കാം
മംഗളത്തിലും  ഞായറാഴ്ച മുഖപ്രസംഗം കണ്ടില്ല ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗം
വിവാദം തിരികൊളുത്തുന്ന കത്തിടപാടുകള്‍
ദീപികക്ക് ഞായറാഴ്ച മുഖപ്രസംഗം ഇല്ല ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗം നോക്കാം
ജീവനിഷേധം, മൂല്യനിരാസം

മുകളിൽ പറഞ്ഞ പത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ പൊതുവായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പക്ഷം ആരോപിക്കാം പക്ഷെ മാധ്യമം ദിനപ്പത്രം ആ ഗണത്തിൽ വരുന്നതല്ല അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നലേയും ഇന്നുമായി എഴുതിയത് എന്ന് നോക്കാം
സര്‍വജ്ഞപീഠത്തില്‍
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യു.എന്‍ പ്രസംഗം

Tuesday, September 13, 2011

പി.സി. ജോർജ്ജ് പറയാതെ പറയുന്നത്

പാമോലിൻ കേസിൽ വിധിപറഞ്ഞ ജഡ്ജിക്കെതിരെ രാഷ്ട്രപതിക്കും മറ്റും കത്തയച്ച് ചാനലുകളിൽ നിറഞ്ഞാടുന്ന പി.സി ജോർജ്ജ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്താകും? ജോർജ്ജിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാവം  പൗരന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം. കേൾക്കുമ്പോൾ‌ മഹത്തരം എന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും നീതി ആവശ്യപ്പെട്ടുന്ന ജോർജ്ജിന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നീതിയെപ്പറ്റി അല്ല മറിച്ച് കോടതിയെ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് എന്നും അപ്പിൽ  പോകില്ല എന്ന് ആണയിട്ട ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക്  നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് മാത്രം.

പാമോലിൻ കേസിൽ വിധിപറഞ്ഞ ജഡ്ജിക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ജോർജ്ജ്  വിധി വന്ന ശേഷം ഉന്നയിച്ചത്. ജഡ്ജിയുടെ കുടുംബ രാഷ്ട്രീയമടക്കം ജോർജ്ജ് വിമർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും കൂട്ടരുമാകട്ടെ അതിനോട്  അനുകൂല നിലപാട് എടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല. ജോർജ്ജിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ജോർജ്ജ് സ്കോർ‌ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ബാക്കിയാണ്  ജഡ്ജിക്കെതിരെ ഉള്ള പരാതി. ജോർജ് വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്രകാരം വി.ആർ  കൃഷ്ണയ്യരും അഡ്വ കാളീശ്വരം രാജുമടക്കം ഈ കേസിലെ കോടതി നടപടികളെ വിമർശിച്ചതിനാലാണ് താൻ ഈ ദൗത്യവുമായി രംഗത്ത് വന്നതെന്നാണ് ജോർജ്ജ് പറയുന്നത് .  വി.ആർ‌ കൃഷ്ണയ്യരുടെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരാമർശം എവിടെയും കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കാളീശ്വരം രാജിന്റെ ലേഖനം ഓഗസ്റ്റ് 9 ന് മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ കാളീശ്വരം രാജ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു

അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിധികര്‍ത്താക്കളല്ല. കുറ്റപത്രസമര്‍പ്പണം ഒരു കേസന്വേഷണത്തിന്റെ അവസാന വാക്കുമല്ല. ഇതാണ് 173(8) വകുപ്പില്‍ അന്തര്‍ലീനമായ തത്ത്വം. സൊറാബുദ്ദീന്‍ കേസ് 2010 (2) സുപ്രീംകോര്‍ട്ട് കേസസ് 200, ശിവമൂര്‍ത്തികേസ് 2010(2) സെ്കയില്‍ 700, കിഷന്‍ലാലിന്റെ കേസ് 2004 (7) സുപ്രീംകോര്‍ട്ട് കേസസ് 685 എന്നീ കേസുകളിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധികള്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള കോടതിയുടെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. 173(8) വകുപ്പിന്റെ പിന്‍ബലത്തിലാണ് ഈ അധികാരം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലാവലിന്‍ കേസില്‍ ജി. കാര്‍ത്തികേയനെതിരെ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സി.ബി.ഐ. കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിന്റെയര്‍ഥം ലാവലിന്‍കേസില്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്നല്ല. ഏതാണ്ട് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള നടപടിക്രമമാണ് ഇപ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയും നേരിടുന്നത്. 


അപ്പോൾ‌ ജോർജ്ജ്  പറയുന്നത് പോലെ  സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധികളുടെ ലംഘനമാണ് പാമോലിൻ കേസിൽ ഉണ്ടായതെന്ന്  കാളീശ്വരം രാജിന് അഭിപ്രായമില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ജി. കാർത്തികേയന് ലാവ്ലിൻ  കേസിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന  അൻവേഷണം   പോലെ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇത്. അന്ന് കാർത്തികേയന് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ജോർജ്ജിന് തോന്നിയില്ല ഇപ്പോൾ‌ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് മാത്രം നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ‌ ഒരു പോരാട്ടം എന്ന പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ ജോർജ്ജ് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തം. അതിന് ഉപയോഗിച്ച പേരുകളാകട്ടെ കാളീശ്വരം രാജിന്റെയും  കൃഷ്ണയ്യരുടേതും.

ഇനി ഇതിന്റെ  രാഷ്ട്രീയം     ചികഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് നമുക്ക്  മനസിലാകും.  ജസ്റ്റിസ്  ഹനീഫ ഇടത് സഹയാത്രികനാണ് എന്നും വി.എസിന്റെ കേസുകൊടുക്കൾ‌ നയത്തിന്റെ ബലിയാടാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെന്ന് വരുത്താനും  ജോർജ്ജിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ‌ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ കോടതിയോട് എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് എന്നും ഞാൻ അപ്പിൽ പോകില്ല എന്നുമൊക്കെ മേനി നടിക്കാൻ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യും. മാത്രവുമല്ല ജോർജ്ജിന്റെ പരാതി വിവാദമായ സ്ഥിതിക്ക് 3 മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും  ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്നും  മാറി നിൽക്കാൻ  ജസ്റ്റിസ് ഹനീഫയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക്  എല്ലാം കൊണ്ടും നേട്ടം തന്നെ

വാൽക്കഷ്ണം‌: പണ്ട് വി.എസ് വി.എസ് പിടിച്ചത്  ടാറ്റയുടെ ഭൂമി അല്ല മറിച്ച്   സർക്കാർ ഭൂമിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്ന ദാമുവിനെതിരെ   വി.എസോ ഇടതുപക്ഷത്തെ മറ്റൊരു നേതാവോ രംഗത്ത് വരാതിരുന്നപ്പോൾ‌ പി.സി. ജോർജ്ജ്  അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്ത് വന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ കൂട്ടി വായിക്കുക. ജോർജ്ജ്  അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും അതത് കാലത്തെ തന്റെ യജമാനൻമാരോട്    അചഞ്ചലമായ    കൂറു പുലർത്തിക്കൊണ്ടെ ഇരിക്കും.

Friday, September 02, 2011

ബാബു ഭരദ്വാജിന്റെ അസുഖം എന്താണ്

ഇപ്പോള്‍ ഇത്രമാത്രം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ Doolnews ഇൽ  ബാബു ഭരദ്വാജ്  എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായി ബാബു വി.എസിനെയും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെ പ്രധാന രണ്ട് ആരോപണം‌ ഇതാണ്

1)പിണറായിയെക്കുറിച്ചും ബേബിയെക്കുറിച്ചും ഐസക്കിനെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളിതു വരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം നേരായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍. 


2)വി. എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ നിക്ഷേപത്തിനായി യു. എസ് പ്രതിനിധികളെ സമീപിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സത്യസന്ധതക്കേറ്റ കറയായി കാണാനും ഞങ്ങള്‍ ഒരുക്കമാണ്.

ഇത് കേട്ടാൽ തോന്നും സി.പി.എം നേതാക്കന്മാർ‌ ആദ്യമായാണ് വ്യവസായ നിക്ഷേപത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് .


1987-91 കാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ കെ നായനാരും വ്യവസായമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ ആര്‍ ഗൗരിയമ്മയും ജലസേചനമന്ത്രിയായിരുന്ന ബേബിജോണും രണ്ടാഴ്ചത്തെ അമേരിക്കന്‍ പര്യടനം നടത്തി.


1997 ജൂലൈയില്‍ അമേരിക്കന്‍ പര്യടനത്തിനിടെ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ , "കേരളത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ കാര്യത്തില്‍ , കേരളജനതയുടെ ഐശ്വര്യത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഏതു രാജ്യത്ത് പോകാനും അത് മുതലാളിത്ത രാജ്യമോ തൊഴിലാളിവര്‍ഗ സര്‍വാധിപത്യഭരണകൂടം നിലനില്‍ക്കുന്ന രാജ്യമോ എന്ന് നോക്കാതെ എവിടെ പോകാനും ഞാന്‍ ഒരുക്കമാണ്;


മാത്രവുമല്ല കോക്കോ കോള കമ്പനിയെ കേരളത്തിൽ കുടിയിരുത്തിയതും 1996 മുതൽ 2001 വരെ ഭരിച്ച ഇടതു സർക്കാരാണ്. 

ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ബാബു ഭരദ്വാജ് ജീവിച്ചിരുന്നു 1996 -2001കാലഘട്ടത്തിലെ ഇടതു സർക്കാരിന്റെ സഹയാത്രികാനായിരുന്നു ബാബു ഭരദ്വാജ്. അന്ന് അവർ‌ കൊക്കോ കോളയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ‌ ഈ ബാബു സാർ എവിടെ എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രതിക്ഷേധിച്ചതായി ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമോ? ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സി.പി.എം തുടങ്ങിയ ചാനലിന്റെ തലപ്പത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ബാബു സാർ. ക്രിത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപം ഏത് മേഖലയിൽ വന്നാലും കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ സി.പി.എം തയ്യാറായി ഇരുന്ന കാലത്ത് ഇന്നത്തെ വിജയന്മാഷ് ആരാധകരും ഉമേഷ് ബാബുവും ബാബു ഭരദ്വാജുമൊക്കെ ഭരണത്തിന്റെ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾ‌ നുകർന്ന് ജീവിച്ചതിനാൽ അന്ന് ആദാർശത്തിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

ഇനി ഇപ്പോൾ‌ ബാബുവിന്റെ ക്രൂര വിമർശനത്തിന് വിധേയരായവർ‌ എന്താണ് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധികളോട് പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കാം അതും ബാബു സാറിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ


സേവന മേഖലകളായ ഐടി, ബയോടെക്‌നോളജി, ടൂറിസം എന്നീ മേഖലകളില്‍ വിദേശനിക്ഷേപമാവാം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് പിണറായി വിജയനും തോമസ് ഐസകിനും ഉള്ളത്. 


നിലവിലുള്ള നിയമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഏത് തരത്തിലുള്ള നിര്‍മ്മാണവും പാടുള്ളൂ. സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല്‍ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലകള്‍ (sez) ഉയര്‍ന്ന് വരും. സെസിന് മുകളില്‍ ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോഴും പരമ്പരാഗത കര്‍ഷകരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം ഊന്നല്‍ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്-തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. 


‘ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമേഖലയില്‍ വിദേശനിക്ഷേപമാകാം. ആശയപരമായി പാര്‍ട്ടി ഇന്നും അതിനെതിരാണ്’- ബേബി പറഞ്ഞു.

ഇനി വി.എസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നോക്കാം അതും ബാബുവിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ  

ആഗസ്റ്റ് 29ന് നടന്ന മീറ്റിംഗില്‍ കേരളത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരുന്നതില്‍ സി.പി.ഐ.എമ്മിനുള്ള താല്‍പര്യം വി.എസ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ വി.എസ് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയത് സി.പി.ഐ.എം പോളിസിയില്‍ പറയുന്ന പ്രകാരം ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി, ബയോടെക്‌നോളജി, ടൂറിസം എന്നീ മേഖലകളില്‍ മാത്രം വിദേശ നിക്ഷേപം മതിയെന്നാണ്.

ഇനിപ്പറയൂ നായനാർ‌ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഉള്ളതിനേക്കൾ‌ എന്ത് വലിയ തെറ്റാണ് പിണറായും വി.എസും ചെയ്തത്.അവർ‌ രണ്ടു പേരും പറഞ്ഞത് ഒരേ നയം. പക്ഷെ ബാബു ഭരദ്വാജിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമെ ഉള്ളൂ. ഇടത് സർക്കാരിന്റെ ഐ.ടി നയത്തെ വി.എസിന്റെ ഐ.ടി നയം എന്നൊക്കെപ്പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാടിയ ടീംസാണ് ബാബുവും കൂട്ടരും. അപ്പോൾ‌  ഐ.ടി  മേഖലയിൽ വരുന്ന നിക്ഷേപമൊക്കെ അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപമല്ലെ എന്നൊന്നും ആരും ബാബുവിനോട് ചോദിക്കരുത് . ഇനിപ്പറയൂ എന്താണ് ബാബു ഭരദ്വാജിന്റെ അസുഖം

Thursday, September 01, 2011

സെലക്റ്റീവ് ലീക്ക്സ്

സി.പി.എം അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധികളുമായി സംസാരിച്ചു എന്ന വാർത്തയെക്കാൾ‌ ഒരുപാട്  പ്രസക്തമാണ് മുനീർ‌ പറഞ്ഞത്. ലീഗ് എൻ.ഡി.എഫ് ബന്ധത്തെപ്പറ്റി കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ‌ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ  ഈ വിഷയത്തിൽ പലരും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ഈ വാർത്ത ഇന്നലെത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമായില്ല എന്ന്  മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പത്രങ്ങളിൽ അത് മുൻപേജ് വാർത്ത പോലുമായില്ല. ഓൺലൈൻ എഡീഷനിൽ പ്രധാന വാർത്ത ആയിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടോ ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ഈ വാർത്ത വന്നെ ഇല്ല. മനോരമയുടെ ഉൾപേജിലേക്ക് പോയി ആർക്കും ആശങ്കകളില്ല പ്രത്യേക സ്റ്റോറികളില്ല. അപ്പോൾ‌ അത്രെയെ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ‌ ഈ വിക്കീലീക്ക്സിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ചുമ്മ ഒരു നമ്പറല്ലെ

http://malayal.am നുവേണ്ടി എഴുതിയത്. പൂർണ്ണ രൂപം വായിക്കുക